Algemeen

Opgericht: "15 maart 1950"

 
Postadres:
Postbus 30195
6370 KD Landgraaf
 
Bezoekadres:
Sportpark "De lelie"
Europaweg Noord 165 
6374 CH Landgraaf
 
 
Telefoonnummer kantine:
+31(0)45 531 0640
 
Clubtenue:
 
Shirt : wit/zwart 
Broek : Zwart 
Kousen : Zwart
 
Voor overige vragen zoals sponsoring, technische vragen en activiteiten:
 
Sponsorcommissie: Patrick Pelzer, Paul Arts
sponsorcommissie@svabdissenbosch.nl
 
Technische commissie: John Römkens, Peter Hellebrand
technischecommissie@svabdissenbosch.nl
 
 
 

De Contributie bij Sv Abdissenbosch :

Senioren 13,50-

Jeugd 10,-

Veteranen 7,50-

Steunend lid 5,-

Rekeningnummer: NL35RABO0151717125